Her følger informationer, referater m.v. fra generalforsamlingerne.

Generalforsamling 26. juli 2019

Indkaldelse
Forslag til periode for afholdelse af generalforsamling
Referat
Regnskab
Formandsberetning

 
Generalforsamling 27. juli 2018

Indkaldelse
Referat
Regnskab
Formandsberetning
Forslag til kontingent
Opkrævning af kontingent

 
Generalforsamling 28. juli 2017
Indkaldelse og dagsorden
Formandsberetning
Referat