Hele Europa tilpasser sig nu til "GDPR" - (Generel Data Regulation Protection) en EU-forordning, der
forudsætter at den enkelt ejer retten til sine personoplysninger. Vedersø Klit Grundejerforening finder det
meget vigtigt, at personlige oplysninger håndteres fortroligt og sikkert. GDPR er startskuddet til en positiv
forandring og finder anvendelse i hele EU fra den 25. maj 2018.


Som medlem af Grundejerforeningen behøver I ikke at foretage nogle handlinger, men vi vil gerne
informere om, at de kontaktoplysninger vi har, arkiverer vi og benytter udelukkende til foreningens
opgaver. Oplysningerne bruges udelukkende af foreningens bestyrelse, til administration af medlemsdata.

Vi gemmer persondata og oplysninger, så længe I er medlem af Grundejerforeningen, og vi sletter dem
senest 12 måneder efter at medlemskabet ophører. På den måde sikre vi at data og personoplysninger
håndteres fortrolig og sikkert, således der ikke figurerer oplysninger der ikke længere benyttes af os.

Måtte der være spørgsmål kontaktes formanden for Grundejerforeningen.

På bestyrelsens vegne

Bjarne Sørensen
Formand

Juni 2018